Raamatupidamise teenuse sisseostmist tasub väikese ja keskmise suurusega firmadel kindlasti kaaluda, sest see tuleb soodsam järgmistel põhjustel:

 • puuduvad kontorikulud (sisustamine, programmid, üürid jne)
 • ei ole vaja teha raamatupidaja kvalifikatsiooni tõstmiseks ega motiveerimiseks kulutusi
 • lai eri valkonnapõhine teadmistepagas st ei ole vaja kaasata teisi spetsialiste
 • ei meeldi teenus, siis ütled lihtsalt EI ja ei mingeid kompensatsioone

Pakkume firmadele raamatupidamise teenust, mis vastab Heale raamatupidamise tavale, raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditele.

Meie eesmärk on muuta Teie elu võimalikult lihtsaks, et Te ei peaks tegelema oma põhitegevuse kõrvalt selliste aeganõudvate ja palju spetsiifilisi teadmisi vajavate tegevustega nagu nt:

 • raamatupidamise korralduse sissetöötamine (raamatupidamisega alustamine),
 • raamatupidamise taastamine ja korrastamine,
 • kontoplaani koostamine ja kohandamine vastavalt firma tegevusele,
 • riiklike maksude arvestamine ning Maksu- ja tolliameti aruannete koostamine ja esitamine,
 • kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis, Äriregistris ning e-riigis kokkuleppeliselt,
 • hankijate arvete maksmine,
 • palga-, tulemus- ja puhkusetasude arvestus ja maksmine,
 • põhivarade arvestus,
 • varude arvestus ja inventuurid,
 • aastaaruandluse koostamine ja esitamine,
 • ettevõtte vajadusele vastavate kvartaalsete ja aastalõpu aruannete koostamine;
 • raamatupidamisarvestust puudutavate statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • raamatupidamise dokumentide ja andmete säilitamine,
 • kuluarvestuse koostamine,
 • projektiarvestus,
 • eelarvete koostamine ja võrdlus.

Oleme alati kursis Teie ettevõtte tegevusega!

Küsi hinnapakkumist!